HỆ THỐNG SEEDING FACEBOOK

(Ninja Auto Like Facebook)

- Like, comment bài viết (post status) trên fanpage

- Like, comment bài viết (post status) trên trang cá nhân

- Like hình ảnh, video trên trang cá nhân và fanpage

- Tốc độ like lên tự nhiên và là người thật

- Like và comment sẽ được tùy chọn theo giới tính

- Thời gian chờ giữa các comment, like hoàn toàn tự nhiên để tăng tính khách quan

- Phần mềm không cần cài đặt, chạy trực tiếp trên trình duyệt của máy tính, điện thoại

Tài khoản
Mật khẩu