Ninja seeding

 • Cập nhật chức năng mới ( 05/05/2019 08:00:00 )
  Cập nhật tính năng kiếm điểm.
  Cập nhật tính năng Follow shop shopee.
  Cập nhật tính năng Like sản phẩm shopee
 • Xem giao diện


  Màu menu

  Tùy chỉnh giao diện